Rold Skov OK

Rold Skov OK

Rold Skov OK

Børn og unge

Hver tirsdag sidst på eftermiddagen er der ungdomstræning. Her samles en stor flok børn og unge til motiverende træning sammen med de voksne og juniorløbere fra klubben, der har påtaget sig trænergerningen.

Træningsaftenen indeholder som oftest et kort teoretisk oplæg, om hvad dagens orienteringstekniske træning går ud på, hvorefter der er praktiske øvelser i skoven, hvor man træner det at blive bedre til at orientere, at læse kortet og at planlægge sit vejvalg. Alt sammen noget der gør det både sjovere og mere udfordrende at løbe orienteringsløb.

Børne- og ungdomstræningen er selvfølgelig for alle aldersgrupper. De helt små skovtrolde, der gennem leg og lidt læring stifter bekendtskab med sporten og de lidt ældre og juniorer, der lægger vægt på både fysiske og tekniske udfordringer.

Der er plads til alle – uanset hvornår eller hvor gammel man er, når man deltager for første gang.

Samtidigt fungerer den ugentlige børne- og ungdomstræning også som en træningsaften for voksne, som altid er velkommen til at løbe en bane og træne dagens teknik. Også voksne kan jo lære noget og blive bedre til at orientere!

Se mere om medlemskab under Nyt medlem og kontingent.

.