Rold Skov OK

Rold Skov OK

Rold Skov OK

Instruks til banelæggeren ved træningsløb


Katalog over O-teknisk træning kan findes ved at trykke her.


Ny vejledning til banelægning i Condes kan findes ved at trykke her.


Instruks til banelæggeren ved træningsløb – Januar 2022


Kære Banelægger – tusinde tak fordi du har påtaget dig den opgave at lægge baner og stå for lørdags træningsløbet i Rold Skov Orienteringsklub.

Teksten herfra udgør din manual for løbet så du kommer nemmest og sikrest gennem opgaven. Hvis du har prøvet det før kan du sikkert springe lettere hen over visse afsnit.

Kontaktpersoner

Ansvarlig for lørdagstræningen: Walther Rahbek, wm@hasserisgym.dk, 5036 4042

Ansvarlig for skovtilladelser: Helmut Hilden, helmuthilden@live.dk, 2286 2537

Ungdomsansvarlig: Anders Gammelmark, andersgammelmark@gmail.com,

Ansvarlig for materiel, skærme mm: Orla Vitting, aovitting@hotmail.com, 4034 3335

Kort trykning: Otto Møller, ot40to@gmail.com, 5151 1241

Start tid

Alle træningsløb starter lørdag mellem 13.00 og 13.30 – med mindre banelægger annoncerer noget andet. Posterne skal så vidt muligt hænge ude til søndag eftermiddag og overskydende kort lægges under grønne affalds container foran klubhuset. Du må meget gerne også up-loade kortene så løbere selv kan printe og løbe. Erfaringsmæssigt får vi ca. dobbelt så mange deltagere når der kan løbes på banerne hele weekenden.

Husk altid at lave en reminder på hjemmeside og facebook.

Postskærme og postplaceringer

Til løbet anvendes de små træningsskærme. Vi har 2 sæt med postnumre fra 31-82 (i alt 50 skærme). Du henter nødvendige skærme i garagen ved klubhuset.

Som udgangspunkt ER skærmene allerede sat i skoven af Ungdomsudvalget (UU) (der træner tirsdag). Du kan se på kalenderen på hjemmesiden om UU har sat dem ud om tirsdagen.

Du henter selv kortfilen og Condesfilen med UU’s postplaceringer og baneforslag i Dropboks (Du får tilsendt log-in fra Træningsudvalget). Dette kan ske ca. 1 uge før dit t-løb. Startstedet er dog kendt allerede før sæsonen starter så du burde kunne starte rekognoscering i god tid. Du er også velkommen til selv at sætte flere poster ud end dem UU har sat ud.

Posterne skal hænge ude til søndag eftermiddag. Du er ansvarlig for at samle dem ind.

Alle skærme ophænges i en højde af 50 – 100 cm, ved hjælp af den lille sorte krog der sidder på snoren. Medbring 5-10 af de lette alu stænger i garagen til at sætte posten op med – hvis der ikke i skoven/byen findes et træ, busk eller andet. Posten må ikke lægges på jorden og ikke hænge i 2 meters højde.

Baner

Der afholdes banelæggerkursus hvert år i januar og i august. Det kommende halvårs banelæggere bør deltage.

1. Let bane 2 – 3 km.
Alle posterne skal placeres ved store og sikre terrængenstande på vej eller tydelig sti. Der skal være et oplagt vejvalg på alle delstræk. Ruten skal kunne gennemføres med klapvogn eller barnevogn. Altså en post ved hvert stikkryds og ISÆR ved de kryds hvor løberen skal skifte retning (dreje). Du sætter posten 1-2 meter henne ad den sti løberen nu skal løbe ad.

2. Mellemsvær bane (i den lette ende), 3 – 4 km.
Posterne placeres ved sikre terrængenstande som sti eller hegnshjørne. Sten, lavninger, punkthøje, grøfteknæk o.l. må bruges, hvis posten ligger tæt ved sti (10-20 m), - skærmen skal tydeligt kunne ses fra stien. Enkelte delstræk kan evt. gå igennem terrænet eks. langs en å eller anden ledelinie, men der skal altid være et alternativt tydeligt udenoms vejvalg på stier, veje o.l.

3. Svær bane, Kort, 3 – 5 km.
Posterne placeres ved mindre terrængenstande som kurvedetaljer, sten, små moser og lignende.
Delstræk bør være af vekslende længde, og så svære som muligt. Skal helst gå på tværs igennem terrænet, - der skal være flere vejvalg. Kort svær bane bør ikke have for mange kurver og stigninger. Til gengæld mange poster! Brug masser af retningsskift.

4. Svær bane, Lang, 6 – 8 km.
Posterne placeres ved mindre terrængenstande som kurvedetaljer, sten, små moser og lignende.
Delstræk bør være af vekslende længde, og så svære som muligt. Der skal altid være mindst 1 langstræk (over 800m) efterfulgt af 1-2 meget korte stræk med retningsskift. Skal helst gå på tværs igennem terrænet, - der skal være flere vejvalg og mange retningsskift. Brug evt. en ”karrusel” hvor løberen føres 360 grader rundt.

Hvis du ønsker at din træning skal have fokus på særlige O-tekniske momenter kan du finde et inspirations katalog her.


Ny vejledning til banelægning i Condes kan findes ved at trykke her.

Naturvenlig banelægning
Alle baner skal løbe den samme vej rundt. Undtaget er en evt. 8-tals bane (den lange).

Masterkort
Masterkortet indeholder samtlige poster der bruges af banelæggeren. Alle postdefinitioner skal findes på kortet (print evt. i A3). Du bør få printet 2-3 stk. af masterkortet til brug for postudsætning og postindsamling.

Vejvisning til startsted
Der skal ophænges en eller to store skærme ved nærmeste store vej, som kan lede løberne til startstedet.

Husk også at hænge en skærm ved starttrekanten hvis du flytter den væk fra mål!

Kortsalg

Alle t-løb er gratis for medlemmer af RSOK.

Banelæggeren står for kortsalg til alle andre. Prisen for kort med printede baner er kr. 20 pr. kort inkl. plastpose til løbere medlem af en klub under Dansk Orienteringsforbund.
Pengene fra kortsalg lægges i pengedåsen, som er placeret i ”banelæggerkassen”. (Rund tobaksdåse i metal)

Deltagerlister
Som banelægger skal du føre en deltagerliste, så der er kontrol med at alle der er startet også kommer tilbage fra skoven. Start- og sluttid noteres. Løbetiden beregnes og noteres i ”hele” minutter. Anvendes emit nedskrives alene løbetiden fra brikaflæsningen. Du finder tomme deltagerlister i banelægger ringbindet. Du sætter den udfyldte liste ind i det rigtige afsnit efter løbet.

Condes og kortfiler
Du skal bruge CONDES programmet til banelægning

RSOK har en klublicens til alle klubbens medlemmer.
Nyeste version af programmet hentes på adressen: www.condes.net
Bruger navn er: Rold Skov OK
(vær præcis med mellemrum, store og små bogstaver)
RSOK´s password til Condes findes ved at gå ind i "Medlems login" og trykke på "Condes info".

Kortfilen og CONDES filen hentes i Dropboks.
Yderligere instruktion og assistance til installation på din PC, løbende spørgsmål ved brug af Condes til banelægning, udskrivning af baner og postbeskrivelser, ydes ved kontakt til et andet klubmedlem der har anvendt Condes fornylig eller til Otto Møller.

Giv besked til Otto i god tid, hvis du har brug for hjælp til Condes og vil have kortene trykt på klubbens printer.

Trykning af kort til træningsløb foretages ved fremsendelse af løbsfil til Otto, senest onsdag før træningsløbet.
De trykte kort incl. 2 kort med alle poster, kan afhentes i klubhuset efter aftale.

Emit til træningsløb
30 emit postenheder ligger i skabet i det lille kontor i klubhuset.

Emitposterne har disse numre:
31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-
41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-
51-52-53-54-55-56-57-58-59-60.

Hertil er der en nul-enhed til at nulstille brikken inden start, samt en 100 målenhed, der placeres ved ”målgang”. Når løberen løfter brikken ud af nul-enheden er han løbet – så er tiden i gang. Post 100 standser løbetiden.

Du skal medbringe MTR-3 brikaflæseren, samt EPR-3 strimmelprinteren. De ligger begge i det lille skab i ”forkontoret” i klubhuset.

Til udlån ligger der 20 af klubbens emitbrikker i skabet i det stor møderum. Når du udleverer klubbens brikker skal du nedskrive briknummeret på startlisten. Er løberen ikke fra RSOK, bør du have hans telefonnummer nedskrevet på startlisten. Når træningsløbet er slut, skal du tælle om alle brikkerne er kommet tilbage til dig.

I det lille skab ligger der et ladekabel der kan sættes i bilens 12V cigartænder. Printeren skal være ladt op ved 220 V inden brug fra 12V opladeren. Alternativt kan klubbens generator, der står i garagen anvendes.

I skabet i forkontoret er placeret en ekstra rulle strimmel til printeren.

Bruger du emit til dit træningsløb må du gerne skrive en nyhed på vores hjemmeside.

Assistance til brug af udstyret kan fås ved kontakt til Michael på support@roldskovok.dk eller på telefon 51 905 907.

Hjælper – hvis du lægger bane alene
Du bør ikke lave løbet alene. Find din egen hjælper eller bed træningsudvalget hjælpe med dette.

Kortfejl
Finder du mangler eller fejl ved kortene, bedes du notere det direkte på de kort der findes i afsnittet ”Kortfejl” i mappen. Du kan også indtegne fejlene på dit eget printede kort og sætte dette ind i banelægger mappen. Skriv gerne dit navn, når du rapporterer om mulige kortfejl.

.